Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-38

RK-20-2009-38.doc  RK-20-2009-38pr1.pdf  RK-20-2009-38pr2.pdf  RK-20-2009-38pr3.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-20-2009-38
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2008 dne 17. 12. 2008 usnesením č. 0448/07/2008/ZK rozpočet kraje na rok 2009. V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 950 tis. Kč na Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2) . Z této částky je 50 tis. Kč uvažováno pro případnou podporu účastníků z našeho kraje na mezinárodních soutěžích navazujících na ústřední kola soutěží MŠMT (příspěvek na ubytování, stravu, dopravu apod.).
OŠMS obdržel žádost o dotaci ve výši 20 tis. Kč od Gymnázia Velké Meziříčí na účast v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP v Mexiko City. Jedná se o příspěvkovou organizaci kraje.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje podpořit účast v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP a rozhodnout poskytnout dotaci Gymnáziu Velké Meziříčí, Sokolovská 27/235, Velké Meziříčí, IČ 48895393 ve výši 20 tis. Kč.
Soutěž je v ČR vyhlášena MŠMT - Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, sešit 8/2008.
Současně je třeba schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u této organizace.
Materiál RK-20-2009-38, př. 1 obsahuje kopii žádosti o dotaci.
Materiál RK-20-2009-38, př. 2 obsahuje kopii vyjádření garanta soutěže v ČR.
Materiál RK-20-2009-38, př. 3 obsahuje návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže Gymnáziu Velké Meziříčí, IČ 48895393 ve výši 20 tis. Kč na účast v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP dle materiálu
RK-20-2009-38, př. 3;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 tis. Kč pro Gymnázium Velké Meziříčí, IČ 48895393.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 10. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz