Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-34

RK-20-2009-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-20-2009-34
NázevVzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a stanovení platu pro ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval K. Látera
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 22. 5. 2009 oznámil Ing. Bohumír Jelínek, že se vzdává ke dni 30. 6. 2009 funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu RK-20-2009-34, př. 1. Důvodem vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou je jmenování ředitelem Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s účinností od 1. 7. 2009.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje vzít na vědomí oznámení
ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou, že se vzdává funkce ředitele ke dni 30. 6. 2009 RK-20-2009-34, př.1.
Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje návrh na stanovení platu Ing. Bohumíra Jelínka ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s účinností od 1. 7. 2009 dle materiálu RK-20-2009-34, př. 2 a př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou Ing. Bohumírem Jelínkem ke dni 30. 6. 2009;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Bohumíru Jelínkovi, řediteli Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s účinností od 1. 7. 2009
dle materiálů RK-20-2009-34, př. 2 a př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz