Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-23

RK-20-2009-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-20-2009-23
NázevNávrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuV souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, usnesením rady kraje č. 1769/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 a po vyhodnocení dosavadních zkušeností a spolupráce, připravil odbor kultury a památkové péče návrhy na úpravu platů ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury, které spočívají v následujících změnách:
* změna osobního příplatku
* změna příplatku za vedení u ředitelů všech příspěvkových organizací
Navrhované úpravy byly projednány s Ing. Tomášem Škarydem, radním pro oblast cestovního ruchu a kultury.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje promítnout změny do platů ředitelů a stanovit nově platy ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinnosti od 1. 6. 2009 dle materiálů RK-20-2009-23, př. 2 - 11.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinností od
1. 6. 2009 dle materiálů RK-20-2009-23, př. 2 - 11.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz