Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-15

RK-20-2009-15.doc  RK-20-2009-15pr1.pdf  RK-20-2009-15pr2.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-20-2009-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS
Zpracoval M. Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuČeská asociace pro geoinformace, zastoupená jejím předsedou J. Hiessem z Odborné skupiny OS21, se obrátila na kraj Vysočina se žádostí o dotaci ve výši 50 000 Kč na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS zaměřeného na praxi a aktuální otázky využití moderních geoinformačních technologií v územním, regionálním, krajinném a strategickém plánování a pro smart public administration. Seminář je určen pro odbornou veřejnost z oblasti geoinformačních technologií - odborní pracovníci z úřadů všech úrovní, dodavatelské a projekční firmy, projektanti. Seminář se uskuteční ve dnech
10. - 12. června 2009 ve Sport V Hotelu Hrotovice. Město Hrotovice podporuje seminář dotací ve výši 5 000 Kč. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-20-2009-15, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-20-2009-15, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby byla občanskému sdružení Česká asociace pro geoinformace, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, IČ: 65999371, poskytnuta dotace ve výši 25 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru informatiky, odboru územního plánování a stavebního řádu a Z. Ryšavého, člena rady kraje pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, viz materiál RK-20-2009-15, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 447 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč České asociaci pro geoinformace, Novotného lávka 5, Praha 1, IČ: 65999371, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS dle materiálu RK-20-2009-15;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3635 Územní plánování o částku 25 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz