Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-14

RK-20-2009-14.doc  RK-20-2009-14pr1.pdf  RK-20-2009-14pr2.xls
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-20-2009-14
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009
Zpracoval M. Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuObčanské sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině, zastoupené předsedou Bedřichem Musilem a jednatelem Arnoldem Rubešem, se obrátilo na kraj Vysočina se žádostí o dotaci ve výši 70 000 Kč na pořádání třídenního mezinárodního setkání uměleckých kovářů. Akce je určena jak pro širokou veřejnost, tak pro samotné umělecké kováře, kteří se rovněž zúčastní odborného semináře. Program akce bude doplněn také soutěží o nejzajímavější umělecký exponát. Pro děti jsou připraveny soutěžní hry. Akce se uskuteční ve dnech 19. - 21. června 2009 na zámku v Brtnici. Město Brtnice podporuje akci dotací ve výši 12 000 Kč. Bližší informace jsou obsahem materiálu
RK-20-2009-14, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-20-2009-14, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby byla Občanskému sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině, Nám. Svobody 379, Brtnice, IČ: 27036375, poskytnuta dotace ve výši 25 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním třídenního mezinárodního setkání uměleckých kovářů.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče a T. Škaryda, člena rady kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu, viz materiál RK-20-2009-14, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 447 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč Občanskému sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině, Nám. Svobody 379, Brtnice, IČ: 27036375, dle materiálu RK-20-2009-14;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 25 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz