Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2011 - 13.09.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Darování pozemku v k.ú. a obci Ocmanice
04Darování a nabytí pozemků v k. ú. a obci Polnička
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Obyčtov
07Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
08Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
09Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Dolní Cerekev
10Smlouva o převodu investorství
11Smlouva o převodu investorství
12Smlouva o převodu investorství
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
14Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace (zádržného) v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
15Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru Městské správě lesů Pelhřimov s.r.o.
17Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku, Město pro byznys
18Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
19Schválení návrhů kupních smluv k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Dezinfekce
20Návrh na poskytnutí darů z kapitoly Zdravotnictví
21Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekty Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. a Úspory energie v
22Veřejné zakázky na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na realizaci prací na zvláštní účet Revitalizace parků
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
24Projekt Řízení příspěvkových organizací
25Rozhodnutí o dalším postupu zadavatele u veřejné zakázky Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz