Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice

IČ:
45658901
Sídlo svazku obcí:
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitřní Město, Telč, 58856, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
6.5.1998
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada
  • předsednictvo
  • kontolní výbor
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Vystrčil Miloš Jana Žižky 347, Telč-Štěpnice, Telč, 58856, okres Jihlava předseda 17.12.2010  
Jehlička Václav Seminářská 75, Telč-Vnitřní Město, Telč, 58856, okres Jihlava předseda 6.5.1998 17.12.2010
Marková Kateřina Malý Pěčín 43, Malý Pěčín, 38001, okres Jindřichův Hradec 1. místopředseda 17.6.2019  
Matula Jaroslav Kostelec 101, 58861, okres Jihlava 1. místopředseda 22.6.2007 17.6.2019
Souček Milan Slavonice, okres Jindřichův Hradec 1. místopředseda 6.5.1998 22.6.2007
Blažek Hynek sídliště Svatopluka Čecha 110, Slavonice, 37881, okres Jindřichův Hradec 2. místopředseda 17.6.2019  
Fiala Miloš Mánesova 340, Slavonice, 37881, okres Jindřichův Hradec 2. místopředseda 17.12.2010 17.6.2019
Vítů Jaroslav Lebeděvova 617, Slavonice, 37881, okres Jindřichův Hradec 2. místopředseda 22.6.2007 17.12.2010
Matula Josef Kostelec 101, 58861, okres Jihlava 2. místopředseda 6.5.1998 22.6.2007
Způsob jednání za svazek obcí:
Podepisování za svazek se provádí tak, že k vytištěnému textu nebo napsanému názvu svazku připojí své podpisy předseda předsednictva nebo v době jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo jiný pověřený člen předsednictva, který k tomu obdržel písemné zmocnění předsedy předsednictva.
Obdobně podepisují v rozsahu svých kompetencí a písemného zmocnění tajemník, popřípadě jiné osoby zmocněné předsedou předsednictva k zastupování.
Předmět činnosti svazku obcí:
- Pronájem tratě 203 Kostelec u Jihlavy - Slavonice vč. hnacích vozidel a dalších částí dle zákona č. 9/1993 Sb. a její následná privatizace spojená se zajištěním její správy, údržby a provozování v oboru osobní i nákladní dopravy a dalších činností pro uspokojování potřeb fyzických i právnických osob
- koordinace jízdních řádů osobních vlaků s ČD, a.s., popř. s provozovatelem místní dráhy
- ochrana životního prostředí
- zavádění, rozšiřování a zdokonalování služeb v cestovním ruchu
- správa movitého a nemovitého majetku obcí a svazku v oblasti provozování železniční dopravy a s tím souvisejích služeb v cestovním ruchu
- stanovování výše jízdného a poplatků na příslušné období jménem obcí po dohodě se smluvním provozovatelem
- propagace železnice a obcí svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Ustavující členská schůze DSO Železnice Kostelec-Krahulčí.pdf 146 kB 6.5.1998  
Stanovy SO Železnice Kostelec-Slavonice 1998.pdf 425.8 kB 6.5.1998 27.6.2005
Stanovy SO Železnice Kostelec-Slavonice 2005.pdf 1.4 MB 27.6.2005  
Seznam obcí příloha stanov SO Železnice Kostelec-Slavonice 2005.pdf 47.7 kB 27.6.2005 17.2.2006
1. dodatek stanov 51.5 kB 17.2.2006 26.6.2020
2. dodatek stanov 114.8 kB 26.6.2020