Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Dobrovolný svazek obcí Krupsko

IČ:
71214488
Sídlo svazku obcí:
Horní Krupá 49, 58001, okres Havlíčkův Brod
Den vzniku svazku:
20.4.2004
Orgány svazku obcí:
  • schůze představitelů obcí, rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Lacina Václav Horní Krupá 153, 58001, okres Havlíčkův Brod předseda 11.12.2014  
Jelínek Josef Horní Krupá 32, 58001, okres Havlíčkův Brod předseda 2.12.2010 11.12.2014
Pelikán Hugo Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod předseda 20.4.2004 2.12.2010
Tichý Milan Dolní Krupá 114, 58271, okres Havlíčkův Brod místopředseda 11.12.2014  
Havelka Václav Rozsochatec 123, 58272, okres Havlíčkův Brod místopředseda 2.12.2010 11.12.2014
Svoboda Dušan Rozsochatec 61, 58272, okres Havlíčkův Brod místopředseda 15.2.2007 2.12.2010
Stehno Karel Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod místopředseda 20.4.2004 15.2.2007
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda rady, volený z členů rady, zastupuje svazek navenek a při zastupování svazku jedná samostatně. Předseda rady je zastupován místopředsedou rady, který je rovněž volen radou z jejich členů.
Předmět činnosti svazku obcí:
1.Hlavní činnost svazku je zaměřena na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí jejich spolupráci při rozvíjení činnosti týkající se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b. koordinace územního plánování v zájmovém území,
c) oblasti školství,
d správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
e) oblasti rozvoje kultury,
f) požární ochrany,
g) ochrany životního prostředí,
h) podpory podnikání,
i) zajištění dopravní obslužnosti,
j) správy veřejné zeleně,
k) správy veřejného osvětlení,
l) odvádění a čištění odpadních vod,
m) společných nákupů energií,
n) správy majetku obcí, zejména místních komunikací a kulturních zařízení,
o) administrativní činnosti, zejména právního poradenství.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku. aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva 203.9 kB 20.4.2004  
Stanovy 610.5 kB 20.4.2004 18.1.2016
Stanovy - změna schválená Shromážděním členů 18.06.2015 586.6 kB 18.1.2016