Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Nová Lípa

IČ:
04225317
Sídlo svazku obcí:
Mariánské náměstí 718, Černovice, 39494, okres Pelhřimov
Den vzniku svazku:
7.7.2015
Orgány svazku obcí:
  • a) shromáždění starostů, b) předseda a tři místopředsedové, c) ředitel svazku, d) manažer svazku
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Brožek Jan Mírová 760, Černovice, 39494, okres Pelhřimov předseda 7.7.2015 26.5.2016
Houšková Jana Častrov 138, 39463, okres Pelhřimov předseda 26.5.2016  
Pařík Jaromír Březí 4, 39470, okres Pelhřimov místopředseda 7.7.2015  
Rajdlík Zdeněk Chmelná 20, 39301, okres Pelhřimov místopředseda 7.7.2015  
Houšková Jana Častrov 138, 39463, okres Pelhřimov místopředseda 7.7.2015 26.5.2016
Brožek Jan Mírová 760, Černovice, 39494, okres Pelhřimov místopředseda 26.5.2016  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je statutárním orgánem svazku. Tři místopředsedové zastupují předsedu. Místopředseda musí být k jednání předsedou písemně pověřen, přičemž pověření stanovuje rozsah zastupování.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost je zaměřena na výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích, a případně dalších právních předpisů. Svazek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Svazek zajišťuje členským obcím výkon Pověřence pro ochranu osobních údajů a související úkony s GDPR.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva.pdf 186 kB 7.7.2015  
Stanovy 733.9 kB 7.7.2015  
1. dodatek 356.7 kB 17.9.2015  
2. dodatek 105.6 kB 3.11.2016  
3. dodatek; 4. dodatek; 5. dodatek 295.2 kB 20.7.2019  
6. dodatek 116.6 kB 13.6.2018