Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Moravskobudějovický mikroregion

IČ:
70821399
Sídlo svazku obcí:
nám. Míru 31, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
5.4.2000
Orgány svazku obcí:
  • 1. Valná hromada 2. Rada 3. Předseda, místopředseda 4. Kontrolní komise 5. Tajemník
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Kiesewetterová Jana Fűgnerovo nám. 479, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč předseda 22.1.2019  
Kocáb Jan Hloužkova 1633, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč předseda 15.10.2010 22.1.2019
Kiesewetterová Jana Fűgnerovo nám. 479, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč předseda 22.11.2006 15.12.2010
Nekula Jan Husova 493, Moravské Budějovice, 67602, okres Třebíč předseda 5.4.2000 22.11.2006
Menčík Radek Domamil 54, 67543, okres Třebíč místopředseda 22.1.2019  
Malý Radek Bítovánky 52, okres Třebíč místopředseda 15.12.2010 22.1.2019
Čech Oldřích Družstevní 298, Želetava, 67526, okres Třebíč místopředseda 5.4.2000 15.12.2010
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány, kteří zastupují svazek navenek. Při zastupování svazku jednají samostatně. Předseda je v době jeho nepřítomnosti zastupován místopředsedou.
Podepisování dokumentů za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) koordinace významných investičních akcí v zájmovém území,
c) vytváření podmínek pro získání dostupných finančních zdrojů do mikroregionu,
d) spolupráce se všemi podnikatelskými subjekty, studijními, informačními a koordinačními centry, jejichž činnost souvisí s podporou hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje mikroregionu,
e) oblasti zemědělství, průmyslu a služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, lidských zdrojů a sociální infrastruktury,
f) oblasti kultury,
g) dodržování veřejného pořádku,
h) podpory podnikání,
i) zajištění dopravní obslužnosti,
j) odvádění a čištění odpadních vod,
k) administrativní podpory členských obcí.
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.


Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zápis o ustavujicí členské schůzi z 7.3.2000 423.9 kB 5.4.2000  
Stanovy - registrace 05.04.2000 481.5 kB 5.4.2000 22.1.2019
DODATKY Č. 1-5 ZMĚNY STANOV 616.5 kB 21.5.2003 22.1.2019
PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ 180.9 kB 24.11.2000  
Stanovy aktualizace k 22.1.2019 1.5 MB 22.1.2019  
Příloha stanov - seznam členských obcí k datu 22.01.2019 106.7 kB 22.1.2019