Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí Podoubraví

IČ:
70924937
Sídlo svazku obcí:
Trčků z Lípy 69, Chotěboř, 58301, okres Havlíčkův Brod
Den vzniku svazku:
13.4.2001
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada b) představenstvo c) předseda, místopředseda d) kontrolní komise e) tajemník
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Venhauer Václav Zadní 176, Libice nad Doubravou, 58277, okres Havlíčkův Brod předseda 2.3.2015  
Havlíček Jiří Na Viničkách 408, Krucemburk, 58266, okres Havlíčkův Brod předseda 13.12.2010 26.3.2015
Uchytil Miloš Nová Ves u Chotěboře 32, 58273, okres Havlíčkův Brod předseda 1.1.2002 13.12.2010
Saidl Jaromír Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod předseda 13.4.2001 1.1.2002
Nikl Bohumír Nad Řekou 595, Ždírec nad Doubravou, 58263, okres Havlíčkův Brod místopředseda 22.11.2018  
Uchytil Miloš Nová Ves u Chotěboře 32, 58273, okres Havlíčkův Brod místopředseda 15.12.2014 22.11.2018
Lebeda Jiří Vilémov 28, 58283, okres Havlíčkův Brod místopředseda 13.12.2010 15.12.2014
Martinec Jan Ždírec nad |Doubravou, okres Havlíčkův Brod místopředseda 13.4.2001 13.12.2010
Jarolím Václav Uhelná Příbram 130, 58245, okres Havlíčkův Brod místopředseda 15.12.2014 22.11.2018
Pavlíková Eliška Žitná 1403, Chotěboř, 58301, okres Havlíčkův Brod místopředseda 13.12.2010 15.12.2014
Pecinová Jaroslava Krucemburk, okres Havlíčkův Brod místopředseda 13.4.2001 13.12.2010
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je statutárním zástupcem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně.
Předseda je zastupován místopředsedou.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činnosti týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
c) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
d) ochrany veřejného pořádku,
e) ochrany životního prostředí,
f) rozvoje cestovního ruchu,
g) rozvoje služeb v území,
h) zajištění dopravní obslužnosti,
i) administrativní činnosti.
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodářské využívání majetku svazku.

Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Dodatek č. 2 z 19.12.2018 - změna přílohy (seznam členských obcí).pdf 151.8 kB 15.6.2019  
Dodatek č. 1 z 20.6.2017 - změna přílohy (seznam členských obcí) 147.4 kB 20.6.2017  
"Nové stanovy" z 02.03.2015 750.4 kB 11.5.2015  
Dodatek č. 2 ze dne 14.3.2003 stanov z 11.4.2001 130.3 kB 30.3.2005 11.5.2015
Dodatek č. 1 z 20.11.2001 stanov registrovaných 11.4.2001 162.8 kB 5.12.2001 11.5.2015
Stanovy - registrované 11.04.2001 699.9 kB 13.4.2001 11.5.2015
Smlouva o vytvoření DSO 358.8 kB 13.4.2001