Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Třešťsko (MITR)

IČ:
75007894
Sídlo svazku obcí:
Revoluční 20/1, Třešť, 58901, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
1.5.2002
Orgány svazku obcí:
  • a) valná hromada
  • b) rada svazku
  • c) předseda, dva místopředsedové
  • d) kontrolní výbor.
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Nechvátal Vladislav Třešť, okres Jihlava předseda 14.12.2006  
Požárová Eva Barvířská 111, Třešť, 58901, okres Jihlava předseda 2.12.2010  
Bakaj Josef Hodice 205, 58901, okres Jihlava místopředseda 2.12.2010  
Matula Jaroslav Kostelec 101, 58861, okres Jihlava místopředseda 2.12.2010  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území;
b) oblasti školství;
c) oblasti sociální péče;
d) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů;
e) oblasti rozvoje kultury;
f) požární ochrany;
g) ochrany životního prostředí
h) rozvoje cestovního ruchu
i) zajištění dopravní obslužnosti;
j) zásobování vodou;
k) administrativní činnosti, zejména právního poradenství;¨
l) odvádění a čištění odpadních vod.
Svazek může vyvíjet i aktivity. které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zajišťuje jeho činnosti pro členské obce svazku.

Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva MITR 269.6 kB 1.5.2002  
Stanovy MITR zareg. 01.05.2002 858.4 kB 1.5.2002 8.7.2015
Dodatek č. 1 - zaregistrovaný 12.09.2012 307.8 kB 12.9.2012  
Změna stanov MITR označená jako "nové stanovy" schválené valnou hromadou 22.06.2015 1.7 MB 8.7.2015  
dodatek č.1 ke stanovám MITR 189.8 kB 14.12.2016  
příloha 2 stanov MITR - Seznam členů MITR 363.8 kB 14.12.2016  
dodatek č. 2 - příloha č. 3 stanov MITR (seznam členských obcí) 214.4 kB 10.10.2018