Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Svazek obcí pro správu lesů Chlum,Kouty, Radošov

IČ:
07671920
Sídlo svazku obcí:
Chlum 38, 67507, okres Třebíč
Den vzniku svazku:
22.11.2018
Orgány svazku obcí:
  • (i) valná hromada, (ii) rada, (iii) kontrolní komise.
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Mašek Jiří Chlum 22, 67507, okres Třebíč předseda rady 22.11.2018  
Dočekal Miloš Kouty 26, 67508, okres Třebíč místopředseda rady 22.11.2018  
Pařízek Pavel Radošov 44, 67507, okres Třebíč místopředseda rady 22.11.2018  
Způsob jednání za svazek obcí:
Rada volí z řad svých členů předsedu rady, který zastupuje svazek navenek a při zastupování svazku jedná samostatně.
Předseda rady je zatupován dvěma místopředsedy rady, které taktéž volí rada z řad svých členů
Předmět činnosti svazku obcí:
1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na - výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činnosti týkajících se:
(i) ochrany životního prostředí,
(ii) správy majetku obcí, zejména společných lesů.
2. Správa společných lesů bude prováděna při respektování ustanovení § 50 odst. 1 zákona o obcích, s cílem zabezpečit řádné
hospodaření na lesních pozemcích ve smyslu platného lesního zákona ……...… viz stanovy svazku čl. IV. "Předmět činnosti svazku" odst. 2.
3. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku, povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
4. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.

- vedlejší hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jako podpory hlavní činnosti svazku nebo hospodárnému využívání majetku svazku
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva o založení svazku 305.8 kB 22.11.2018  
Stanovy - zaregistrované KrÚ 22.11.2018 1.2 MB 22.11.2018