Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Oběhové hospodářství Renesance

IČ:
04394895
Sídlo svazku obcí:
náměstí Zachariáše z Hradce 4, Telč-Vnitřní Město, Telč, 58856, okres Jihlava
Den vzniku svazku:
11.9.2015
Orgány svazku obcí:
  • valná hromada, představenstvo, předseda a místopředseda, dozorčí rada
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Komín Pavel Křížova 590, Telč-Staré Město, Telč, 58856, okres Jihlava předseda 11.9.2015  
Pachr Jaroslav Na Tržišti 320, Nová Říše, 58865, okres Jihlava místopředseda 11.9.2015  
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně.
Předseda je zastupován v době nepřítomnosti místopředsedou.
Předmět činnosti svazku obcí:
Hlavním předmětem svazku je zabezpečení služeb v oblasti nakládání s odpady a péče o ŽP, a to zejména:
a) vybudování a provozování:
aa) třídící linky s následným zpracováním vytříděných surovin
ab) zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů
ac) zařízení na třídění komunálních odpadů
ad) překladiště odpadů
ae) sítě odběrných dvorů a centrálního překladiště na území svazku
b) zpracování evidencí týkajících se odpadového hospodářství dle platné legislativy
c) poradenská a osvětová činnost.
Za předmět činnosti se dále považuji takové aktivity svazku, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku.
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské i nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zakladatelská smlouva DSO Oběhové hospodářství Renesance 289.8 kB 11.9.2015  
Stanovy z 05.08.2015 1.8 MB 11.9.2015  
1. dodatek stanov 148.5 kB 25.1.2017