Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Novoměstsko

IČ:
70934258
Sídlo svazku obcí:
Tři Studně 25, 59204, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
1.10.2001
Orgány svazku obcí:
  • a. členská schůze, b. rada, c. předseda, místopředseda, d. revizní komise, e. tajemník
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Brabec Miloš Tři Studně 29, 59204, okres Žďár nad Sázavou předseda 1.10.2001  
Marek Stanislav Hlinné 15, 59231, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 1.12.2010  
Marková Zdeňka Karníkova 1148, Nové Město na Moravě, 59231, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 1.10.2001 1.12.2010
Způsob jednání za svazek obcí:
Předseda je statutární orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svaku jedná samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou.
Předmět činnosti svazku obcí:
Ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému efektivnímu rozvoje zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
c. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
d. požární ochrany,
e. rozvoje cestovního ruchu,
f. zajištění dopravní obslužnosti,
g. správy veřejné zeleně,
h. správy veřejného osvětlení,
i. zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
j. společných nákupů energií,
k. společného zajištění telekomunikačních služeb,
l. administrativní činnosti, zejména zpracovávání účetnictví obcí, právního poradenství a kontrolní (auditorské činnosti), dotační činnosti v oblasti zpracovávání krajských dotací a státních dotačních titulů.
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.
Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Smlouva 212.2 kB 1.10.2001  
Stanovy 368.2 kB 1.10.2001 9.9.2015
Stanovy z 09.09.2015 780.4 kB 9.9.2015