Extranet - Organizační řád a pracovní náplně Krajského úřadu Kraje Vysočina

Organizační řád a pracovní náplně Krajského úřadu Kraje Vysočina

Systém evidence organizační struktury Krajského úřadu kraje Vysočina slouží jako centrální databáze činností a kompetencí jednotlivých odborů a oddělení (viz. organizační řád) a zaměstnanců obsazených ve funkčních místech (viz. struktura funkčních míst). Tento systém je podkladem pro tvorbu dokumentů Organizační řád a pracovní náplně.

Organizační řád Struktura funkčních míst

Kontakty:
Administrace systému KS: Ing. Eva Plachá
Technické otázky: Milan Lysa
Metodika a ostatní: Ing. Petr Pavlinec
Garanti datového obsahu: vedoucí pracovníci KrÚ