Extranet - Organizační řád Krajského úřadu Kraje Vysočina

Organizační řád Krajského úřadu Kraje Vysočina


Ředitel


Samostatná působnost

 • organizačně koordinuje činnosti jednotlivých sekcí, odborů a oddělení s programem vedoucího úřadu
 • organizačně koordinuje denní rozvrh práce zástupců ředitele - ředitelů sekcí
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele
 • pracuje s databázovými a procesními systémy úřadu
 • vyřizuje písemnou a telefonickou korespondenci
 • zajišťuje agendy stanovené řediteli obecně závaznými právními předpisy
 • zajišťuje odbornou správu písemností vzešlých z činnosti úřadu, včetně jejich archivování
 • zajišťuje plnění úkolů uložených řediteli radou kraje a zastupitelstvem kraje
 • zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku
 • zpracovává analýzy, připravuje stanoviska, hlášení, prezentace a podklady k jednání, týkající se činnosti jednotlivých sekcí a úřadu
 • zpracovává podklady pro koordinaci činností v rámci jednotlivých sekcí