Nominace byly ukončeny 31. 1. 2023.

Více informací:
Jana Tymová, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, E-mail: Tymova.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260