Nominace byly ukončeny 31. 1. 2021.

Více informací:
Lenka Šestáková, odbor regionálního rozvoje, E-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564