Nominace bude možné zadávat od 1. 1. 2024.

Více informací:
Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, E-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564
Dita Pykalová, odbor regionálního rozvoje, E-mail: pykalova.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 582