Nominace byly ukončeny 31. 1. 2022.

Více informací:
Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, E-mail: Kropackova.L@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 564