Náměty na zajímavé hry a programy pro školáky o třídění odpadů

Má to smysl: třiďte odpad

Užitečné odkazy

Kontakt

Nápověda k tisku

Mapa stránek

Úvod

|

Hry a soutěže

|

Výukové aktivity

|

Výtvarné aktivity

|

Ostatní činnosti

|

Grafické podklady a texty

 

Úvod

 

Zde naleznete náměty a popisy her, soutěží a programů pro děti na téma třídění a využívání odpadů. Tyto texty vznikly v rámci krajské informační kampaně ke třídění odpadů, pořádané z iniciativy kraje Vysočina a autorizované obalové společnosti Eko-kom a. s.

Náměty na „odpadové“ hry a soutěže jsou určeny hlavně pedagogickým pracovníkům na základních školách jako inspirace pro obohacení výuky a aktivit souvisejících se tříděním a využíváním odpadů.

Náměty jsou uspořádány do čtyř kategorií – 1. Hry a soutěže, 2. Výukové aktivity, 3. Výtvarné aktivity a 4. Ostatní. Stránky jsou doplněny o kontakty na recyklační provozy, ekocentra a střediska ekologické výchovy na Vysočině a odkazy na zajímavé webové stránky k problematice třídění odpadů.

Jednotlivé náměty nám zaslali pedagogové z 21 škol Vysočiny v rámci soutěže vyhlášené k tomuto tématu. Jako nejlepší jsme ocenili příspěvky ZŠ Vladislav, ZŠ Bystřice n. Pernštejnem, Nádražní ul. a ZŠ a MŠ Habry. Oceněným i všech ostatním, kteří nám příspěvky zaslali, mnohokrát děkujeme.

Každou kategorii jsme rozšířili o obdobné náměty ze základních škol Jihočeského a Středočeského kraje.

Věříme, že vás podněty z jiných škol zaujmou a pomohou obohatit vaše ekologické programy pro děti.

Únor 2008

 

Třídění odpadů v kraji Vysočina (přístupné pouze při připojení k internetu)