Hlasování bylo ukončeno 15.3.2016.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání písemných hlasů.