Hlasování bylo ukončeno 5.3.2018.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání hlasů.