Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-09-2005-38

ZK-09-2005-38.doc  ZK-09-2005-38pr1.doc  ZK-09-2005-38pr1a.doc  ZK-09-2005-38pr1b.xls  ZK-09-2005-38pr1c.xls  ZK-09-2005-38pr1d.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-09-2005-38
NázevZdravotní plán kraje Vysočina
Zpracoval V. Švarcová, S. Měrtlová, R. Hošek
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuVzhledem k nutnosti koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraji Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č. 255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní a otevřené verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva kraje dne 2. června 2004. Analytické materiály byly členy zastupitelstva uznány za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskusí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkovým oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2005 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. V souvislosti s aktualizací zdravotního plánu rada kraje svým usnesením č. 1113/27/2005/RK ze dne 30. 8. 2005 schválila uvolnění finančních prostředků z položky strategických a koncepčních materiálů.
Závěrečná část materiálu - strukturální analýza zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina; je v současné době aktualizována původním zpracovatelem, firmou STAPRO, s. r. o. Předložení a zároveň projednání této aktualizované části je plánované na konec prosince 2005. V lednu 2006 pak dojde k prezentaci před managementy jednotlivých nemocnic. Zdravotní plán s doposud provedenými aktualizacemi je uveden v příloze tohoto materiálu.
Návrh řešení V souvislosti s výše uvedeným navrhujeme zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením č. 1564/38/2005/RK ze dne 6. 12. 2005 zastupitelstvu kraje Vysočina schválit prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 4. 2006
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 4. 2006.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 30. 4. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz