Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-65

ZK-06-2017-65.doc  ZK-06-2017-65pr01.pdf  ZK-06-2017-65pr02.pdf  ZK-06-2017-65pr03.doc  ZK-06-2017-65pr04.doc  ZK-06-2017-65pr05.doc  ZK-06-2017-65pr06.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-06-2017-65
NázevObnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ).
V rámci zásad byly poskytnuty: Městu Světlá nad Sázavou dotace ve výši 235 196 Kč na obnovu kulturní památky Světlá nad Sázavou, zámecký areál - oprava střešního pláště Tureckého pavilonu , Městu Náměšť nad Oslavou dotace ve výši 117 875 Kč na obnovu kulturní památky Náměšť nad Oslavou /Otradice/, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého , Městu Ledeč nad Sázavou dotace ve výši 126 445 Kč na obnovu kulturní památky Ledeč nad Sázavou, restaurování Mariánského sloupu a Římskokatolické farnosti Hartvíkovice dotace ve výši 350 000 Kč na obnovu kulturní památky Hartvíkovice, kostel sv. Jiljí - obnova střechy (dále jen příjemci ) . Dle smluv o poskytnutí dotací uzavřených mezi příjemci a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2017 (smlouvy jsou obsahem materiálu ZK-06-2017-65, př. 1).
Dne 26. 9., 9. 10., 13. 10. a 16. 10. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádosti příjemců o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování. Žádosti jsou obsahem materiálu ZK-06-2017-65, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádostí navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemci Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 3, ZZ01938.0008 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 4, ZZ01938.0018 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 5 a ZZ01938.0013 dle materiálu ZK-06-2017-65, př. 6. Příjemci podali žádosti řádně před ukončením doby realizace obnovy včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaRada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 10. 2017 a usnesením č. 1863/34/2017/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0016 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 3;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0008 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 4;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0018 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 5;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01938.0013 dle materiálu
ZK-06-2017-65, př. 6.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 2017- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz