Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-56

ZK-06-2017-56.doc  ZK-06-2017-56pr01.doc  ZK-06-2017-56pr02.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-06-2017-56
NázevPředání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení dodatků Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
V roce 2017 byly ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod, uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy v okrese Havlíčkův Brod. Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu ZK-06-2017-56, př. 1.
Obsahem materiálu ZK-06-2017-56, př. 2 jsou pozemky, které byly z vlastnictví kraje převedeny na základě činnosti odboru majetkového (prodej) a je třeba je vyjmout z hospodaření KSÚSV.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-06-2017-56, př. 1 a př. 2. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatky ZL KSÚSV.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatky ZL KSÚSV svým usnesením č. 1776/32/2017/RK ze dne 10. 10. 2017.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 1640 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-56, př. 1;
* dodatek č. 1641 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-56, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz