Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-50

ZK-06-2017-50.doc  ZK-06-2017-50pr01.xls
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-06-2017-50
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - 1
Zpracoval M. Slánský
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vlastníkem silnic II. a III. třídy na svém území. Při přechodu vlastnictví těchto komunikací do vlastnictví kraje nebyly v mnoha případech pozemky zastavěné komunikacemi majetkově vypořádány. Z tohoto důvodu kraj již mnoho let vykupuje pozemky z vlastnictví fyzických a právnických osob do svého vlastnictví.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravila výkupy pozemků zastavěných krajskými silnicemi, a to za jednotnou částku 100 Kč/m2 bez ohledu na třídu silnice, což odpovídá cenové hladině, za kterou Kraj Vysočina vykupuje i nabývá pozemky obdobného charakteru. K převodu do vlastnictví kraje jsou připraveny pozemky o celkové výměře 1157 m2, za celkovou částku 115 700 Kč. Přesný výčet pozemků připravených k výkupům je uveden v materiálu ZK-06-2017-50, př. 1.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2017-50, př. 1, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina za částku 100 Kč/m2. Získáním těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silnic a pozemků těmito stavbami zastavěnými.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-06-2017-50, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
StanoviskaKSÚSV připravila podklady pro výkupy pozemků uvedených v materiálu
ZK-06-2017-50, př. 1.
Usnesením č. 1738/31/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-31-2017-35, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
Usnesením č. 1883/34/2017/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-34-2017-47, př.1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-06-2017-50, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz