Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2017-48

ZK-05-2017-48.doc  ZK-05-2017-48pr01.xls  ZK-05-2017-48pr01a.xls  ZK-05-2017-48pr01b.xls
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-05-2017-48
NázevVýkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny zajišťuje majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob zastavěných krajskými silnicemi. KSUSV nechala v roce 2015 zaměřit mnoho úseků krajských silnic a postupně jsou pozemky zastavěné silnicemi vykupovány. KSUSV připravila nové podklady se seznamy pozemků určených k vykoupení. V minulosti byly pozemky pod stávajícími silnicemi vykupovány za cenu 50 Kč/m2, v současné době je vlastníkům navrhována kupní cena ve výši 100 Kč/m2. Seznam pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, které je potřebné nabýt do vlastnictví kraje, je obsahem materiálu ZK-05-2017-48, př. 1. Pozemky v této příloze jsou navrhovány k výkupu za částku 100 Kč/m2.
Návrh řešení OM navrhuje v zájmu pokračování v majetkoprávním vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd a využití pořízených geometrických plánů přistoupit k dalšímu výkupu pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví fyzických a právnických osob dle materiálu RK-27-2017-47, př. 1 za kupní cenu 100 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu
ZK-05-2017-48, př. 1 za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
StanoviskaUsnesením 1568/27/2017/RK Rada kraje rozhodla v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu pozemku par. č. 1081/15 v k. ú. Syrov vykupovaného dle usnesení 0439/05/2016/ZK na částku 100 Kč/m2 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky dle materiálu RK-27-2017-47, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.

KSUSV připravila seznamy pozemků, které je třeba získat do vlastnictví Kraje Vysočina z důvodu jejich zastavění tělesy silic II. a III. třídy.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-05-2017-48, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob za kupní cenu 100 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost OM
Termín 30. 6. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz