Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-41

ZK-07-2016-41.doc  ZK-07-2016-41pr01.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-07-2016-41
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
ZpracovalE. Horná
PředkládáM. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o neposkytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 (dále jen Zásady).
Zásady byly upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK s účinností dnem 1. 1. 2015, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 24. 3. 2015 usnesením
č. 0166/02/2015/ZK s účinností dnem schválení a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0649/07/2015/ZK s účinností dnem 1. 1. 2016.
Vláda České republiky na svém zasedání dne 15. 6. 2016 projednala poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a schválila novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., která většinově nabyla účinnosti dne 1. 7. 2016 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena pod
č. 209/2016 Sb.
Novela nařízení vlády upravuje poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství.
Z výše uvedeného důvodu Zastupitelstvo Kraje Vysočina reagovalo na tuto změnu a zrušilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 na svém zasedání dne 13. 9. 2016 s účinností od 20. 9. 2016 usnesením č. 0505/05/2016.
Žadatelé o finanční příspěvky na hospodaření v lesích byli o této skutečnosti informováni, přesto byly žádosti podány po 20. 9. 2016.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství, po konzultaci s resortním radním doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu
ZK-07-2016-41, př. 1. Žadatel bude odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměn Oznámením o neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaRada kraje usnesením 1885/36/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu RK-36-2016-09, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Zemědělství dle materiálu ZK-07-2016-41, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2017- 1- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz