Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-34

ZK-07-2016-34.doc  ZK-07-2016-34pr01.pdf  ZK-07-2016-34pr02.pdf  ZK-07-2016-34pr03.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-07-2016-34
NázevSmlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky.
V rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek byla poskytnuta Římskokatolické farnosti Batelov (dále jen příjemce ) dotace ve výši 350 000 Kč na obnovu kulturní památky Batelov, kostel sv. Petra a Pavla - II. etapa odvlhčení . Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2016 (smlouva je obsahem materiálu ZK-07-2016-34, př. 1).
Dne 2. 11. 2016 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 10. 12. 2016. Tato žádost je obsahem materiálu ZK-07-2016-34, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01508.0088 dle materiálu ZK-07-2016-34, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaRada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 7. 11. 2016 a usnesením č. 1925/37/2016/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01508.0088 dle materiálu
ZK-07-2016-34, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz