Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2016-27

ZK-07-2016-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-07-2016-27
NázevZměna usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016
Zpracoval V. Veselá
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0581/12/2016/RK rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje části pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím.
Jedná se o prodej části pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, na kterém E.ON plánuje postavit novou kioskovou trafostanici pro řešení nedostatečné kapacity v síti v lokalitě Maškův mlýn. Jedná se o polozapuštěnou trafostanici typu PET 300 o rozměru 3x2,6 m a výšce 1,7 m.
V usnesení 0581/12/2016/RK a usnesení 0205/03/2016/ZK byl omylem uveden jako budoucí vlastník požadované části pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, správně má být E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Návrh řešení OM z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0205/03/2016/ZK tak, že bude jako budoucí kupující uveden E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
N8vrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0205/03/2016/ZK tak, že jako budoucí kupující bude uveden E.ON Distribuce a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice místo původně uvedeného E.ON, Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
StanoviskaUsnesením 1934/37/2016/RK ze dne 7. 11. 2016 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., F. A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem se nahrazuje textem Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0205/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem se nahrazuje textem Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz