Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-84

ZK-04-2016-84.doc  ZK-04-2016-84pr01.pdf  ZK-04-2016-84pr02.pdf  ZK-04-2016-84pr03.pdf  ZK-04-2016-84pr04.xls
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-04-2016-84
NázevDotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dotaci na celoroční sportovní činnost mládeže prostřednictvím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Na základě Statutu Všesportovního kolegia Kraje Vysočina a Smlouvy o součinnosti (viz materiál ZK-04-2016-84, př. 1 a materiál ZK-04-2016-84, př. 2) je ve Všesportovním kolegiu Kraje Vysočina sdruženo celkem deset zastřešujících sportovních organizací, které v rámci Kraje Vysočina zastupují téměř 36 000 členů z řad dětí a mládeže.
Členové Všesportovního kolegia požádali Kraj Vysočina o dotace na celoroční sportovní činnost svých členských organizací (viz materiály ZK-04-2016-84, př. 3).
Od roku 2004 probíhala jednání o možnostech financování všesportovního kolegia a jeho členů a v roce 2006 byla poprvé realizována plošná podpora Všesportovního kolegia Kraje Vysočina ve výši 4 000 000 Kč. V letech 2007 - 2009 byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 6 000 000 Kč, v roce 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 částka 4 000 000 Kč, v roce 2015 částka 6 718 568 Kč (včetně daru ve výši 2 718 568 Kč od ČOV), která byla poskytnuta jednotlivým členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. V rozpočtu kraje na rok 2016 je v kapitole Školství, mládeže a sportu vyčleněná částka 7 987 290 Kč (včetně daru ve výši 3 987 290 Kč od ČOV).
Návrh řešení Na základě dohody všech členů Všesportovního kolegia Kraje Vysočina jsou 4 000 000 Kč rozděleny tak, že 10% celkové částky je rozděleno paušálně na všechny organizace sdružené ve všesportovním kolegiu a zbývajících 90% je těmto organizacím rozděleno podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích. Dar ve výši 3 987 290 Kč od ČOV je rozdělen mezi všechny organizace podle počtu členů z řad dětí a mládeže v jednotlivých organizacích.
OŠMS navrhuje poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina v celkové výši 7 428 254 Kč. Vzhledem k výši celkové částky OŠMS navrhuje dotaci rozdělit přímo jednotlivým zastřešujícím organizacím nebo jejich nižším článkům. Podrobný rozpis, včetně navrhovaných částek, je v materiálu ZK-04-2016-84, př. 4; dotace jsou evidovány v systému eDotace.
Dále OŠMS navrhuje uzavřít s jednotlivými organizacemi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-04-2016-84, př. 3.
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením č. 1084/20/2016/RK ze dne 7. 6. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 7 428 254 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2016-65, př. 5;
- rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-20-2016-65, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2016 v celkové výši 7 428 254 Kč dle tabulky materiálu ZK-04-2016-84, př. 4;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-84, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz