Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-23

ZK-04-2016-23.doc  ZK-04-2016-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-04-2016-23
NázevOdůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Zpracoval J. Boček
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace připravuje zadání významné veřejné zakázky na dodávky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina . Předpokládaná hodnota této nadlimitní veřejné zakázky je stanovena na 100 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel zadá veřejnou zakázku v otevřeném řízení.
Dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění je zadavatel povinen předložit odůvodnění významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu kraje. Odůvodnění veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina je přílohou materiálu ZK-04-2016-23, př. 1.
Návrh řešení Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky na zimní a letní údržbu komunikací - celkem 21 sypačů včetně nástavby pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace nákupem celkem 21 sypačů včetně nástavby nahradí nejstarší skupinu sypačů (tovární značky LIAZ, ŠKODA 706, Praga a TATRA 815), která je stará v rámci efektivnějšího využívání techniky.
Předmětem plnění bude dodávka:
a) 9 ks vozidel silniční údržby 6x6 (26 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým, inertním a kombinovaným materiálem, různé typy radlic, oboustranná zametací a čistící nástavba),
b) 12 ks vozidel silniční údržby 4x4 (18 t) včetně nástaveb (tj. třístranné sklápěče, sypače pro posyp chemickým, inertním a kombinovaným materiálem, různé typy radlic a oboustranná zametací a čistící nástavba),
c) 1 ks výměnné nástavby na výspravu komunikací tryskovou metodou na stávající nosič IVECO TRAKKER EURO VI, RZ 3J8 0723,
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1058/20/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2016-40, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina v rozsahu materiálu ZK-04-2016-23, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 06. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz