Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-89

ZK-04-2016-89.doc  ZK-04-2016-89pr01.doc  ZK-04-2016-89pr02.doc  ZK-04-2016-89pr03.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-04-2016-89
NázevZměny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku sociálních služeb zřizovatelem příspěvkových organizací poskytujících pobytové služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
Ředitelé příspěvkových organizací Domov důchodců Humpolec, Domov důchodců Onšov a Domov ve Věži požádali o změnu zástupce ředitele uvedeného ve zřizovací listině. V Domově důchodců Humpolec, příspěvkové organizaci vedoucího oddělení ekonomického nahrazuje vedoucí úseku ekonomického, v Domově důchodců Onšov, příspěvkové organizací vedoucího úseku ošetřovatelské péče nahrazuje vedoucí ekonomicko provozního úseku a v Domově ve Věži, příspěvkové organizací vedoucího úseku ekonomického nahrazuje vedoucí oddělení ekonomického.
K těmto změnám dochází v důsledku úpravy organizačních struktur.
Návrh řešení Požadované změny pozic zástupců ředitelů těchto tří příspěvkových organizací byly formou dodatků zapracovány do stávajících znění zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací.
Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválení návrhů těchto dodatků, obsažených v materiálech ZK-04-2016-89, př. 1 - 3. Účinnost změn je navrhována k datu schválení.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje, včetně jejich dodatků.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1011/19/2016/RK ze dne 31. 5. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 1;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 2;
* schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2016-60, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 1;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 2.
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-89, př. 3.
Odpovědnost OSV a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz