Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-85

ZK-04-2016-85.doc  ZK-04-2016-85pr01.pdf
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-04-2016-85
NázevPoskytnutí dotace na podporu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina o finanční dotaci ve výši 1 700 000 Kč na pravidelnou činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR ) na období od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017. Kraj Vysočina podpisem memoranda 2. 11. 2015 společně se statutárním městem Jihlava podpořil program regionální fotbalové akademie v Kraji Vysočina. Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 zajišťuje koordinaci práce s nejtalentovanější fotbalovou mládeží v kraji a naplňuje tím pilotní program akademie. Přínosem programu je konfrontace vybraných hráčů dané věkové kategorie pod vedením elitních trenérů. Činnost akademie nemá za úkol pouze sportovní rozvoj, ale z hlediska výchovy mládeže také dohlíží na plnění školních povinností a chování. Pravidelný režim s profesionálním sportovním vedením umožní mladým hráčům plně rozvinout jejich talent a v dlouhodobém horizontu pomůže českému fotbalu držet krok s vyspělými evropskými zeměmi.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909, dotaci ve výši 1 700 000 Kč na činnost regionální fotbalové akademie ve školním roce 2016 - 2017. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách, v roce 2016 částka 600 000 Kč a částka 1 100 000 Kč v roce 2017. Finanční prostředky ve výši 600 000 Kč na financování programu od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 jsou alokovány v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016, na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zbývající finanční prostředky na období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 budou zapracovány do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2017.
Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 7. 6. 2016 materiál projednala a schválila usnesením č. 1083/20/2016/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu
ZK-04-2016-85, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz