Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-45

ZK-04-2016-45.doc  ZK-04-2016-45pr01.doc  ZK-04-2016-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-04-2016-45
NázevPředání pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví Kraje Vysočina k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/388 Bobrová - Zvole, 2. úsek získal do vlastnictví pozemky potřebné pro uvedenou stavbu. Jednotlivé výkupy byly předkládány Radě Kraje Vysočina a následně Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Na tuto stavbu byl již vydán kolaudační souhlas s nabytím účinnosti dne 15. 12. 2015. Nyní je nezbytné předat pozemky k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje předat pozemky dodatkem Zřizovací listiny dle materiálu
ZK-04-2016-45, př. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá schválení dodatku zřizovací listiny a předání předmětných pozemků k hospodaření zmíněné příspěvkové organizaci.
StanoviskaUsnesením 0926/18/2016/RK ze dne 24. 5. 2016 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu
RK-18-2016-21, př. 1.
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1461 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz