Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-37

ZK-04-2016-37.doc  ZK-04-2016-37pr01.doc  ZK-04-2016-37pr02.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-04-2016-37
NázevProdej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic, obec Černovice. Pozemek par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 se nachází v místě křížení železniční tratě a silnice III. třídy. Tento železniční přejezd je vybaven výstražnými světly a je veden pod číslem P9066. V blízkosti se plánuje vybudování zastávky. O odkoupení pozemku požádaly Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, které jsou vlastníkem železniční tratě. Vlastníkem pozemku je Kraj Vysočina, s pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina (na pozemku je železniční trať ve vlastnictví zájemce) přímý prodej pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice Jindřichohradeckým místním drahám, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 plus DPH. Jedná se o cenu zjištěnou dle platných cenových předpisů. Vyhotovení znaleckého posudku by v tomto případě bylo neekonomické. Kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k.ú. Střítež u Černovic a obec Černovice do vlastnictví Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH. S tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Dále návrh předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 0874/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016 Rada Kraje Vysočina rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k.ú. Střítež u Černovic a obec Černovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést tento pozemek Jindřichohradeckým místním drahám, a. s., Nádražní 203/II Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s prodejem. ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí;
schvaluje
dodatek č. 1455 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2016-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz