Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-13

ZK-04-2016-13.doc  ZK-04-2016-13pr01.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-04-2016-13
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
Zpracoval3 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2016 dne 21. 6. 2016 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2016 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 4/2016
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 4/2016
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 4/2016
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 4/2016
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 4/2016
6) Sociální fond za období 1 - 4/2016
7) Fond Vysočiny za období 1 - 4/2016
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 4/2016

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 4. 2016.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1026/20/2016/RK zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016 dle přílohy uvedeného materiálu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016 dle materiálu ZK-04-2016-13, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. června 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz