Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-10

ZK-04-2016-10.doc  ZK-04-2016-10pr01.pdf  ZK-04-2016-10pr02.pdf  ZK-04-2016-10pr03.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-04-2016-10
NázevFond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
Zpracoval P. Pavlinec, K. Jiráková
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1 dne 2. 2. 2016 vyhlásilo usnesením č. 0050/01/2016/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2016 . Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 200 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 114 žádostí. Řídící výbor na svém I. zasedání dne 5. 5. 2016 a II. zasedání dne 17. 5. 2016 navrhl podpořit 87 projektů v celkové výši 3 193 094 Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle ZK-04-2016-10, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle ZK-04-2016-10, př. 2 a zamítnout žádosti dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 3.
Tento materiál by doporučen ke schválení radou kraje dne 31. 5. 2016 usnesením č. 0967/19/2016/RK.
StanoviskaŽádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID FV01577.
Další stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 2;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2016 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2016-10, př. 3.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz