Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-04

ZK-04-2016-04.doc  ZK-04-2016-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-04-2016-04
NázevRoční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany na území kraje (dále jen Zpráva), kterou předkládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina k projednání v orgánech kraje.
Nyní je předložena Zpráva za rok 2015. Zpráva podává informace o dění na území Kraje Vysočina v oblasti požární ochrany a činnosti HZS Kraje Vysočina. Obsahuje statistické sledování a podává souhrnný obraz o dění. Obsahem Zprávy jsou také personální údaje a ekonomické informace o hospodaření HZS Kraje Vysočina.
Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je předloženo její znění v elektronické podobě
(ZK-04-2016-04, př. 1).
Návrh řešení Doporučuje se zastupitelstvu kraje projednat Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015.
Dle § 27 odst. 3 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0953/19/2016/RK bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-39, př. 1 a doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu RK-19-2016-39, př. 1.

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina bere usnesením 16/02/2016/BRK na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015.

Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina bere na vědomí usnesením 08/02/2016/BK informace dle Roční zprávy o stavu požární ochrany v Kraji Vysočina za rok 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015 dle materiálu
ZK-04-2016-04, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz