Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-02

ZK-04-2016-02.doc  ZK-04-2016-02pr01.doc  ZK-04-2016-02pr02.doc  ZK-04-2016-02pr03.doc  ZK-04-2016-02pr04.doc  ZK-04-2016-02pr05.doc  ZK-04-2016-02pr06.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-04-2016-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval J. Běhounek
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016, které se konalo dne 10. 5. 2016, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 10/2016 až 14/2016.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 15/2016 až 19/2016 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
Odpovědnost rada kraje
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz