Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-66

ZK-03-2016-66.doc  ZK-03-2016-66pr01.pdf  ZK-03-2016-66pr02.pdf  ZK-03-2016-66pr03.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-03-2016-66
NázevFOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportoviště 2016
Zpracoval I. Mach, P. Horký
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Sportoviště 2016. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2016 dne 2. 2. 2016 usnesením
č. 0057/01/2016/ZK vyhlásilo grantový program Sportoviště 2016. Celkový objem finančních prostředků grantového programu Sportoviště 2016 je 3 000 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo podáno celkem 96 žádostí, z toho 18 žádostí bylo navrženo řídícím výborem k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 78 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Členové řídícího výboru navrhli k poskytnutí dotace 56 žádostí v celkovém objemu 3 000 000 Kč. Zůstatek alokace je 0 Kč.
Návrh řešení OŠMS v souladu s usnesením Řídícího výboru grantového programu Sportoviště 2016 navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům dle materiálu
ZK-03-2016-66, př. 1.
Subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-66, př. 2 řídící výbor navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané projekty nedosáhly dostatečného bodového hodnocení či byly řídicím výborem z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.
Současně OŠMS navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídícím výborem, dle materiálu
ZK-03-2016, př. 3.
Podle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití.
StanoviskaRada Kraje Vysočina usnesením č. 0758/15/2016/RK ze dne 26. 4. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
RK-15-2016-32, př. 3;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2016-32, př. 6;
* rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu
RK-15-2016-32, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-66, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-66, př. 2;
* neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-66, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz