Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-44

ZK-03-2016-44.doc  ZK-03-2016-44pr01.xls  ZK-03-2016-44pr02.xls
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-03-2016-44
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - změna usnesení 0120/02/2016/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu vyvolanou potřeby provedení změn v původně schválených přílohách - výčtech pozemků.
Usnesením č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky:
* od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-02-2016-53, př. 1, ZK-02-2016-53, př. 2, ZK-02-2016-53, př. 3, ZK-02-2016-53, př. 4 a ZK-02-2016-53, př. 5 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
* bezúplatně, popř. darem z vlastnictví obcí, měst, ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státního pozemkového úřadu v rozsahu dle materiálu
ZK-02-2016-53, př. 6.
Tento materiál navrhuje změnit usnesení 0120/02/2016/ZK tak, že budou v materiálu
ZK-02-2016-53, př.2 napraveny překlepy v označení pozemků a v materiálu ZK-02-2016-53, př.6 odstraněny pozemky ve vlastnictví ČR, ale v příslušnosti hospodaření jiných subjektů než ÚZSVM a SPÚ.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu ve výčtu nabývaných pozemků tak, že materiál ZK-02-2016-53, př. 2 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 1, a materiál ZK-02-2016-53, př. 6 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 tak, že materiál ZK-02-2016-53, př. 2 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 1, a materiál ZK-02-2016-53, př. 6 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 2.
StanoviskaUsnesením č. 0686/14/2016/RK ze dne 19. 4. 2016 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 tak, že materiál
ZK-02-2016-53, př. 2 se nahradí materiálem RK-14-2016-29, př. 1 a materiál
ZK-02-2016-53, př. 6 se nahradí materiálem RK-14-2016-29, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 tak, že materiál ZK-02-2016-53, př. 2 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 1 a materiál ZK-02-2016-53, př. 6 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz