Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-89

ZK-03-2015-89.doc  ZK-03-2015-89pr01.doc  ZK-03-2015-89pr02.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-03-2015-89
NázevRezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
Zpracoval L. Matysová
Předkládá O. Benc
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OSH
Termín 12. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz