Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-84

ZK-03-2015-84.doc  ZK-03-2015-84pr01.doc  ZK-03-2015-84pr02.doc
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-03-2015-84
NázevNávrh na udělení ceny Podnik přátelský rodině 2014
Zpracoval S. Holbová, V. Švarcová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OSV
Termín 14. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz