Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-81

ZK-03-2015-81.doc  ZK-03-2015-81pr01.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-03-2015-81
NázevProgram pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuV materiálu ZK-03-2015-81, př. 1 je uveden návrh Programu pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015. V rozpočtu Kraje Vysočina je zahrnuto
2 394 000 Kč na podporu dobrovolnictví, které Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje. V roce 2014 byla na území kraje podpořena síť center, která se zabývala dobrovolnictvím a neformální pomocí, a to částkou 2 839 700 Kč. V letošním roce by měla být dotace rozdělována na základě hodnocení žádostí zpracovaných provozovateli.
Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje finanční prostředky. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky. Z dotací kraje bývají financovány především náklady na koordinátora dobrovolníků, na jejich vyhledávání, zaškolování a administrativu spojenou s touto agendou, na cestovní náhrady a další související výdaje.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje k vyhlášení Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu
ZK-03-2015-81, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0826/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015 zastupitelstvu kraje:
vyhlásit Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu RK-14-2015-71, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina pro rok 2015 dle materiálu ZK-03-2015-81, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz