Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-80

ZK-03-2015-80.doc  ZK-03-2015-80pr01.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-03-2015-80
NázevNávrh na poskytnutí dotace pro Háta, o.p.s., na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, P. Švanda
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuPoskytovatel sociálních služeb Háta, o.p.s. má od října 2014 registrovanou sociální službu Centrum denních služeb Barborka. V tomto zařízení jsou poskytovány sociální služby dle §45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 16-ti uživatelům. Poskytovatel zároveň zažádal o zařazení této nové služby do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, potažmo o zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že byl registrován až po schválení aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebylo toto zařazení zatím možné.
Poskytovatel se ucházel o dotaci z prostředků MPSV prostřednictvím kraje na uvedenou sociální službu, avšak vzhledem k tomu, že služba nebyla zařazena v síti poskytovatelů sociálních služeb, nebyla jí pro rok 2015 dotace přiznána. Centrum denních služeb Barborka od svého začátku poskytuje řádně služby 16-ti uživatelům a jeho provoz je prozatím hrazen pouze z příjmů od uživatelů služby a sponzorských darů. Další provoz zařízení se již déle neobejde bez další dotačních zdrojů. Individuální žádost o dotaci ze dne 18. 3. 2015 je přiložena v materiálu ZK-03-2015-80, př. 1, jako součást návrhu smlouvy.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje schválit poskytnutí dotace ve výši 1 564 000 Kč pro poskytovatele Háta, o.p.s., se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka dle materiálu ZK-03-2015-80, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace). Prostředky na financování této dotace budou čerpány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015, kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053), které byly určeny pro poskytovatele sociálních služeb v Kraji Vysočina.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0750/13/2015/RK zastupitelstvu kraje:
* poskytnout dotaci pro Háta, o.p.s., IČO: 28861094, na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka ve výši 1 564 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb dle materiálu RK-13-2015-68, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-13-2015-68, př. 1;
schválit
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o částku 1 564 000 Kč při současném snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 564 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro Háta, o.p.s., IČO: 28861094, na zajištění sociální služby Centrum denních služeb Barborka ve výši 1 564 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb dle materiálu ZK-03-2015-80, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2015-80, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o částku 1 564 000 Kč při současném snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 564 000 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz