Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-79

ZK-03-2015-79.doc  ZK-03-2015-79pr01.pdf  ZK-03-2015-79pr02.pdf  ZK-03-2015-79pr03.pdf  ZK-03-2015-79pr04.pdf  ZK-03-2015-79pr05.pdf
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-03-2015-79
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 na podporu obnovy nepamátkových objektů v památkově chráněných územích.
Uzávěrka GP Památkově chráněná území 2015 byla dne 6. 3. 2015. Bylo doručeno celkem 26 žádostí s celkovým finančním požadavkem 1 943 972 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 600 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 1. a 17. dubna 2015. 2 projekty byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu žádosti s výzvou programu, 1 projekt z důvodu nesouladu projektu s výzvou programu a zbývajících 23 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z hodnocených žádostí jsou navrženy k podpoře všechny žádosti, z toho 2 žádosti jsou poměrně kráceny vzhledem k nedostatečné finanční alokaci. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 600 000 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-79, př. 1, neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu
ZK-03-2015-79, př. 2 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu
ZK-03-2015-79, př. 3. V materiálech ZK-03-2015-79, př. 4 a ZK-03-2015-79, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých usnesením č. 0800/14/2015/RK rozhodla dne 28. 4. 2015 rada kraje.
StanoviskaRada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2015 a usnesením č. 0800/14/2015/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-79, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-79, př. 3;
* neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2015 žadateli uvedenému v materiálu ZK-03-2015-79, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz