Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-78

ZK-03-2015-78.doc  ZK-03-2015-78pr01.pdf  ZK-03-2015-78pr02.pdf  ZK-03-2015-78pr03.pdf  ZK-03-2015-78pr04.pdf  ZK-03-2015-78pr05.pdf
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-03-2015-78
NázevFond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury na cyklotrasách (podprogram A s alokací 500 000 Kč) a podporu tvorby projektových dokumentací (podprogram B s alokací 1 000 000 Kč).
Uzávěrka grantového programu byla dne 27. 3. 2015. Celkem bylo doručeno 30 žádostí s celkovou požadovanou podporou finančních prostředků 2 773 253,- Kč, (do podprogramu A 16 žádostí v celkové výši podpory 1 065 797,- Kč, do podprogramu B 14 žádostí ve výši požadované podpory 1 707 456 Kč).
Z důvodu administrativního nesouladu byly na řídícím výboru vyřazeny 3 žádosti. Zbývajících 27 žádostí bylo hodnoceno členy řídícího výboru a navrženo k poskytnutí dotace bylo 14 žádostí s celkovou částkou 1 500 000 Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 1, neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 2 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-78, př. 3.
V materiálech ZK-03-2015-78, př. 4 a ZK-03-2015-78, př. 5. jsou uvedeny dotace, o kterých usnesením č. 0801/14/2015/RK rozhodla dne 28. 4. 2015 rada kraje.
StanoviskaRada Kraje Vysočina materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2015 a usnesením č. 0801/14/2015/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-78, př. 3;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2015 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-78, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz