Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-76

ZK-03-2015-76.doc  ZK-03-2015-76pr01.pdf  ZK-03-2015-76pr02.pdf  ZK-03-2015-76pr03.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-03-2015-76
NázevFond Vysočiny - projekt FV00972.0031
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2014.
V rámci tohoto grantového programu byla přiznána městu Ždírec nad Doubravou (dále jen příjemce ) dotace ve výši 58 500 Kč na projekt Pamětní kniha obce Ždírecké, 2. díl (dále jen projekt ). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 30. 4. 2015 (smlouva je obsahem materiálu
ZK-03-2015-76, př. 1).
Dne 9. 4. 2015 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2015. Tato žádost je obsahem materiálu
ZK-03-2015-76, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00972.0031 dle materiálu ZK-03-2015-76, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaORR souhlasí s prodloužením termínu realizace projektu dle navrženého usnesení.

Rada Kraje Vysočina materiál projednala dne 21. 4. 2015 a usnesením č. 0747/13/2015/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00972.0031 dle materiálu
ZK-03-2015-76, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz