Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-65

ZK-03-2015-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-03-2015-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování určeným organizacím.
Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2015 č j. 010/2015-50_SG_A schválilo MŠMT dotaci v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 4 439 400 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na rok 2015 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a pro Gymnázium Jihlava. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, vybavení sportovními potřebami, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, povinné odvody, náhrady mezd)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování) a u škol pojištění.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 21. 4. 2015 s usnesením č. 0713/13/2015/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ve výši 4 439 400 Kč dle materiálu RK-13-2015-31;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 1 927 400 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 2 512 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 927 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 512 000 Kč na rok 2015 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz