Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-62

ZK-03-2015-62.doc  ZK-03-2015-62pr01.pdf  ZK-03-2015-62pr02.pdf  ZK-03-2015-62pr03.pdf  ZK-03-2015-62pr04.pdf  ZK-03-2015-62pr05.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-03-2015-62
NázevFond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2015
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Naše školka 2015 (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov stávajících mateřských škol tak, aby jejich stav odpovídal hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu dětí předškolního věku.
Maximální dotace činí 120 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne
11. 3. 2015. Bylo doručeno celkem 64 žádostí s celkovým finančním požadavkem
5,8 mil. Kč. Schválená finanční alokace programu činí 3 800 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala dne 31. 3. 2015 a 16. 4. 2015. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 11 žádostí. Zbývajících 53 žádostí postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem hodnocení žádostí je 37 žádostí navržených k podpoře v požadované výši a 2 žádosti navržené k podpoře ve zkrácené výši. Zůstatek finanční alokace programu činí 0 Kč.
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 4. 2015 rozhodla usnesením č. 0811/14/2015/RK poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-62, př. 1 a neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-62, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2015/ŘvGP1193 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-62, př. 3, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu
‚ZK-03-2015-62, př. 4 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2015-62, př. 5.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 28. 4. 2015 usnesením č. 0811/14/2015/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje rozhoduje poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-56, př. 1; uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2015-56, př. 2; neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-56, př. 3.; doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-56, př. 4; uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-14-2015-56, př. 5; neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-14-2015-56, př. 6).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-62, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2015-62, př. 4;
* neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2015-62, př. 5.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz